Find your own path

Usein  tuntuu, että me ihmiset kannetaan ihan järkyttävää odotustaakkaa harteillamme. Joskus vanhemmat, suku ja ystävät odottavat meidän tekevän jotain tiettyä jossain tietyssä järjestyksessä ja joskus me ihan itse odotetaan itseltämme tietynlaista toimintaa ja kaavaa. Sitten vielä se homma voi mennä niin, että me itse oletetaan, että ympäristö odottaa meidän tekevän jotain, jne... hirveän terve ja hedelmällinen kasvuympäristö tasapainoiselle ja hyvin voivalle yksilölle? No ei.

Aim high!


Kun on itse saanut lapsia, sitä on välillä joutunut palauttamaan itselle mieleen, että lapsi tulee elämään hänenlaistaan elämää, hänellä on omat vahvuudet, heikkoudet ja omalaatuisuudet eikä meidän tule yrittää niitä muuksi muuttaa. Sen sijaan minun tulisi vanhempana pyrkiä tukemaan lastani siinä mihin hän ikinä pyrkiikään. Ei ole minun asiani suoriltakäsin torpata jotain ideaa vain siksi, että se on minusta jotenkin typerä. Aina pitäisi yrittää nähdä asiat monelta kantilta. Tietysti minun vanhempana tulee puuttua tarpeen mukaan, ettei lapsi vahingoita itseään tai muita, mutta muuten tulee antaa lapsen elää sitä oman näköistä elämää eikä sellaista, jollaista minä häneltä toivoisin. Tulen tekemään parhaani, että lapseni tietävät maailman olevan heille avoin. Minun tehtäväni on auttaa heitä "nousemaan siivilleen", he itse kyllä löytävät sen oman tapansa olla ja elää. Toivon, että he eivät koe velvollisuudekseen elää elämäänsä minun odotusteni mukaan vaan siten kuin he itse kokevat parhaaksi.

Elämän polkuja on niin monta kuin on kulkijaa. Mikään polku ei ole väärä, jos se on kulkijansa itsensä päättämä ja tavoittelema. Meidän pitäisi jokaisen oppia hyväksymään ja arvostamaan muiden valitsemia polkuja, vaikka ne olisivat ristiriidassa omien valintojemme kanssa. Itse olen mennyt aikalailla sen "peruskaavan" mukaan. Peruskoulun jälkeen lukio (olinhan tasainen 8 suorittaja), jonka jälkeen ammattikorkeakouluun (kun en yliopistoon päässyt - olin laiska lukemaan pääsykokeisiin), vaihto-opiskelu, valmistuminen, töihin. omakotitalo, häät, lapset, jne... Nyt jälkeenpäin miettiessä en olisi polkua muuttanut, minulle se sopi. Kaikille se ei ole oma tapa. Joku perustaa perheen peruskoulun jälkeen. Joku menee töihin heti kun mahdollista eikä todellakaan opiskele enempää kuin tarvis. Joku muuttaa ulkomaille välivuotta pitämään ja jää sille tielle. Joku tekee jotain ihan muuta. Niin kauan, kun kulkija on valintoihinsa tyytyväinen, polku on oikea, oli muut mitä tahansa mieltä. (Disclaimer: tietenkään tekeminen ei saa vahingoittaa ketään).

Tärkeintä on, että aamulla herätessä on itsellä pääsääntöisesti hyvä fiilis tulevasta päivästä ja omasta elämästä yleensäkin. Elämällä muiden odotusten mukaan sitä helposti tappaa omat unelmansa. Ei ole helppoa sitten kiikkustuolissa todeta, että olisi sen elämän voinut toisellakin tavalla elää. Katua saa ja opiksi pitää ottaa matkan varrella, mutta "viivan alle" tulisi jäädä positiivinen tulos.

Tykkäätkö sä sun elämästä? Onko kivaa olla sä?

Muista elää!<3

- Laura


ENGLISH:
Very often it feels that we people carry a massive burden of expectation on our shoulders. Sometimes parents, relatives and friends expect us to do something specific in some specific order, and sometimes we expect ourselves that we behave in certain way and obey some pattern. In addition it might be so that we assume that people around us expect us to do something, etc... really healthy and fruitful growing environment for balanced and wellbeing person? No.
When I have had kids, I have sometimes had to remind me that each kid will live his/her kind of life, and he/she has own strengths, weaknesses and uniquenesses, which we should not try to change. Instead I as a parent should aim to support my kid whatever he/she is targeting. It is not my business to tackle some ideas only because those seem stupid by me. One should always see things from different angles. Of course I must act if kid is about to hurt him/herself or some others but otherwise I should let the kid to live his/her way and not in a way I hope from them. I will do my best that my kids know that the world is open for them. My duty is to help them to "get on their wings". They will surely find their way to be and live. I hope that they don't feel that they need to live by my expectations but in a way they feel is best for them.

There are as many paths of life as there are people. No path is wrong, if it is decided by the person him/herself. We should all learn to accept and respect paths others have chosen, even though those might be very different compared to our own choices. I myself have gone by the "basic pattern". After compulsory school I went to high school, after that to polytechnic/university of applied sciences (because I was too lazy to read to entrance exams of university), exchange studying, graduation, work, house, weddings, kids, etc... Now afterwards when thinking of this, I would not change my path. It was suitable for me. But it is not the path for everyone. Someone starts a family right after compulsory school. Someone starts to work whenever it is possible and for sure won't study more than required. Someone moves abroad to spend a year off and stays there. Someone does something totally different. As long as the person is happy with choices he/she has made, the path is right, no matter what the rest of the world thinks (disclaimer: of course no one should get hurt by one's actions).

The most important thing is that when you wake up in the morning, you feel happy about the upcoming day and about the life itself. By living by other's expectations, you easily kill your own dreams. It won't be easy to notice on rocking chair that you could have lived your life another way. It is allowed to regret and one should definitely learn during the journey, but "under the line" should absolutely be a positive result.

Do you like your life? Is it nice to be you?

Remember to live!<3

-LauraEi kommentteja

Kommenteissa on valvonta päällä, joten ei hätää, ne tulevat kyllä näkyviin :) Pidän kaikenlaisesta asiallisesta kommentoinnista! Anna palaa!

I check all comments before publishing, so please don't worry, your comment will show later on :) I like all decent comments!