No failures, only learning experiences!

Kuten eilisessä postauksessa totesin, jokaisen polku on uniikki. Se tarkoittaa myös sitä, että jokaisella on omien päämääriensä lisäksi eri määrä erilaisia risteyksiä polkunsa varrella. Elämä on oppimisprosessi ja sekös on hieno juttu! Elämän polulle kuuluvat harha-askelet, sillä niiden kautta karttuu elämänkokemus, josta saa heijastuspintaa myöhempää elämää varten. 

Tämä tarkoittaa sitä, että sitä saattaa nähdä läheisensä toiminnan olevan jollain tapaa "vääränlaista" tai hänelle sopimatonta. Joskus sitä saattaa yrittää saada tätä läheistä ymmärtämään hänen toimintansa puutteita, mutta varmaan kahdessa kolmesta tapauksessa puheet menevät kuuroille korville. Syy on ihan selkeä - läheisen tulee itse huomata mahdollinen sopimattomuus. Ja mistäs sitä tietää, vaikka se sopisikin. Ehkä me ulkopuoliset emme vain tiedostaneet sitä aiemmin. Mietitään vaikka jotain laulajaa, jolle sanotaan pienestä asti, että "meidän suvussa ei ole nuottikorvaa lainkaan" ja lapsen ei anneta suuntautua musiikkiharrastuksen pariin tähän vedoten. Sitten joskus pitkän ajan jälkeen aikuisena henkilö uskaltautuu laulamaan julkisesti ja kukaan ei voi uskoa kuulemaansa. Mutta harha-askelena voisi olla vaikka koulutus, joka ei sitten tuntunutkaan omalta.

Don't hide yourself and your needs


Jos ei anneta ihmisten itse ottaa omia harha-askeleitaan, heille ei kerry elämänkokemusta eikä sen myötä kykyä tunnistaa omia vahvuuksia ja heikkouksia. Ei se haittaa, jos ei joskus onnistu. Mitä siitä? Sitten vaan kokeilee jotain toista juttua. Kyllä se oma juttu löytyy, kun malttaa etsiä ja kuulostella. 

Reveal the Real YOU!

Jonkun polku sen oman elämän tasapainon löytymiseen on pidempi kuin toisilla. Se ei välttämättä ole ollenkaan huono asia. Kuten edellä mainitsinkin, oman polun kulkeminen kerryttää sitä elämänkokemusta, josta ammentaa myöhemmin elämässä.

Voitaisiinko siis ajatella, että ei ole epäonnistumista. On vain oppimiskokemuksia. 

Uskalla yrittää! Mitä on pahinta mitä voi käydä? Opit itsestäsi. Ei siis kannata enää epäröidä!

- Laura


ENGLISH:
Like I mentioned in my previous post, every life path is unique. It also means that everyone of us have, in addition to our own goals, different amount different crossroads among the path. Life is a learning process, which is really great thing! Missteps are part of life path because from those we get life experience which we can use as reflection surface later in life.

This means that sometimes we see our loved one choosing the "wrong" path. We might try to make this person to realize that but two times of three your talk will not be internalized. The reason is clear - this loved one must find out him/herself that the path is not for him/her. And where do you know if it would be good. Maybe we others just didn't know that well enough. Let's think for example some singer who has been told since childhood that "there are no singing skills in our family" and a child is not allowed to begin any musical hobby because of this. And then after a long time as an adult this person dares to sing publicly and no one believes one's ears. But as an example of misstep could be education that didn't feel like own after all.
No more hiding, please!

If we don't allow people to take their own missteps, they won't gain life experience and therefore not ability to recognize own strengths or weaknesses either. It doesn't matter if you don't succeed sometime. What about it? Then you just try some other thing. The own thing will be found after some seeking. 

Someone's path to find that balance in own life takes a bit longer than others. It is not necessarily a bad thing at all. Like I mentioned before, following an own path accumulates life experience that will help for example in future decision-making.

So could we think that there are no failures. There are only learning experiences.

Dare to try! What is the worst case scenario? You learn about yourself. So there is no reason to hesitate anymore!

-Laura

Ei kommentteja

Kommenteissa on valvonta päällä, joten ei hätää, ne tulevat kyllä näkyviin :) Pidän kaikenlaisesta asiallisesta kommentoinnista! Anna palaa!

I check all comments before publishing, so please don't worry, your comment will show later on :) I like all decent comments!