Size does matter! Take steps instead of leaps when chasing your dream.

Ei liene sattumaa, että työelämässä isot muutokset pyritään tuomaan pieninä paloina, sillä mitä isompi muutosköntti tuodaan kerralla, sitä suurempi muutosvastarinta.

Väitän, että sama pätee myös ns. elämäntapamuutoksessa. Jos kertarytinällä laitetaan kaikki vanha toiminta romukoppaan ja korvataan uusilla, on hyvin todennäköistä, että jollain tapaa musertuu. Jos ei heti, niin hetken päästä. Hammasta purren voi päästä pitkällekin. Uuden omaksuminen vie todella paljon voimavaroja (henkisiä ja fyysisiä), jotka miinukselle joutuessaan aiheuttavat uupumusta ja väsymystä. Yleensä elämäntapamuutoksella haetaan hyvää oloa, joten mielestäni tässä(kin) asiassa tulisi edetä pienillä askelilla. Melkein voisi sanoa, että mitä suurempi muutos halutaan tehdä, sitä pienemmät stepit!


Yleensä aloittaessa muutosta ihmisellä on mielessä jokin syy, miksi muutosta halutaan. Jotta muutoksella olisi mahdollisuuksia onnistua, sen tulisi tuoda iloa, onnellisuutta, terveyttä ja/tai hyvää oloa. Jos syy liittyy muihin ihmisiin tyyliin "treenaan, jotta päät kääntyy" tai "yritän käyttäytyä tietyllä tavalla, jotta pääsen piireihin", kannattaa vielä hetki miettiä sitä mikä olisi se aito itseesi liittyvä syy. Mikä sinulle tuo siinä hyvää oloa ja tuoko se sitä oikeasti. Toki sitä ei välttämättä etukäteen tiedä, mutta pääasia, että se tuntuu itselle oikealta. 

Kun se muutoksen maali on selvillä, olisi hyvä miettiä millaisiin osiin prosessin voi jakaa. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Mitä pienempiin osiin pilkot, sitä useammin saat otettua steppejä ja jokainen steppi tuo fiiliksen onnistumisesta sekä tavoitetta lähemmäs. Onnistumisen kokemukset motivoivat jatkamaan prosessia eteenpäin ja näistä kokemuksista voi hakea tsemppiä, jos jotain takapakkeja tulee. Pienten steppien etuna on myös, että ajatus ehtii muutokseen mukaan. Voi rauhassa kuulostella itseään ja oppii huomaamaan mitä tuntemuksia jo nämä pienet muutokset saavat aikaan. 


Jos on paljon uutta, sitä helposti suorittaa vaan ja yrittää selviytyä maaliin. Miksi esimerkiksi samantien pitää yrittää muuttua sohvaperunasta fitnessmalliksi tai lihan suurkuluttajasta vegaaniksi? Eikö siitä keskeltä löytyisi jotain sopivampaa, ainakin alkuun? Toki, kyllähän se joillekin on se sopiva tie, mutta harva meistä pystyy suoraan valkosuklaaseen tottuneena alkaa pokerinaamalla mutustaa 100% kaakaonibsejä. Samalla tavalla kuin tummempaan suklaaseen siirtymisessä pitää yleensä totutella niillä välissä olevillä prosenteilla, missä tahansa elämänmuutoksessa tulisi tavoite purkaa osiin ja makustella osat erikseen. Tietysti koko ajan sitä pitää mielessä sen, mitä kohti mennään, mutta että nauttii niistä vaiheista ja niiden onnistumisista. 

Tavoitteiden jakaminen osiin pätee mihin tahansa elämässä - unelmiin, työhön ja jopa kiireisiin aamuihin. Jos et usko, niin kokeile!

Elämyksellisiä steppejä sinulle!!

- Laura


ENGLISH:
It sure is not a coincidence that in work life big changes are tried to execute in small parts because bigger change causes bigger resistance.

I state that it is completely same thing in so called life change. If you throw all old habits away at once and replace those with new ones, it is very likely that you get strained some way. If not straight away, but after a while. Learning new things and habits consume a lot of resources (mental & physical) and when those get too low, it causes exhaustion and fatigue. Usually people aim to wellbeing when doing a life change so in my opinion in (also) this issue should be proceeded in small steps. Actually could be said that the bigger the wanted change is, the smaller the steps should be!

Usually when people start the change they have some reason why they are doing it. To have some chance to succeed in change, it should bring joy, happiness, health and/or good feelings. If the reason is somehow related to other people like "I do exercise to make heads turn" or "I try to behave in sort of way to get in to circles", it is worth to think once more through and seek the real YOU related reason. What it is in your goal that brings you the good feeling and does it really do that. Of course you don't necessarily know that beforehand but the main thing is that you feel it right.

When the goal of change is clear, it is wise to think in which kind of parts the process can be divided. Well planned is half made. The smaller the parts are, more steps you are able to take and every step brings you a feeling of success and the goal closer. These experiences of success motivate to continue the process even though there may come some setbacks. Advantage of smaller steps is also that your thoughts have time to adapt. Then you can listen to yourself and learn to notice what kind of feelings even these small steps raise in you.


If there is a lot of new, you easily just keep on performing and try to achieve the goal. I can't help thinking that why do people so often want to change themselves from coach potato to fitness model? Or from meat lover to vegan? Is there really nothing suitable in between at least in the beginning? Sure, for some people it suits well to get from one side to another straight away. But very few people are actually able to eat 100% cacao nibs with pokerface after being used to white chocolate. Same way as in switching to darker chocolate and getting familiar with it by tasting first the smaller percentages, in any other life change the aim should be chopped in to pieces and taste each piece separately. Of course you keep the main focus clear in mind but one should enjoy the phases and success in those.

Dividing goals to smaller parts matters in every field of life - dreams, work, and even busy mornings. If you don't believe, please try!

Memorable steps for you!

-Laura

Ei kommentteja

Kommenteissa on valvonta päällä, joten ei hätää, ne tulevat kyllä näkyviin :) Pidän kaikenlaisesta asiallisesta kommentoinnista! Anna palaa!

I check all comments before publishing, so please don't worry, your comment will show later on :) I like all decent comments!