What is holistic wellbeing after all?

Niin, mitä se kokonaisvaltainen hyvinvointi sitten tarkoittaakaan. Ainakin se on hyvin monimerkityksellinen. Miten määritellään kokonaisvaltainen? Entä hyvinvointi? Avaan tässä postauksessa hieman omaa ajatusmaailmaani asian tiimoilta.
Different perspectives might show new dimensions.
If you only view in one perspective, it might create an optical illusion.


Itse näen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tavallaan sellaisena "isona kuvana", joka koostuu pienemmistä palasista. Kun tämä iso kuva on kunnossa, yksilö voi kokonaisuutena hyvin eli hän on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva. Jotta kokonaisuus saadaan kuntoon, täytyy kiinnittää huomiota näihin osa-alueisiin ja mikä tärkeintä - niiden väliseen tasapainoon.

Mielestäni Pentti Sydänmaanlakka on tehnyt fiksun jaottelun kirjassaan "Älykäs itsensäjohtaminen". Vaikka kirja käsittelee itsensäjohtamista, sen lopputulemana on kuitenkin paremmin voiva ihminen. Lienee siis sanomattakin selvää, että itsensäjohtamisella ja kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla on paljon yhteistä. Mutta siis takaisin siihen jaoitteluun. 


Hyvinvointi voidaan jakaa viiteen alueeseen:

Keho (fyysinen) - ravinto, liikunta, lepo, uni ja rentouminen


Mieli (psyykkinen) - ajattelu, muisti, oppiminen, luovuus ja havainnointi


Tunteet (sosiaalinen) - tunteiden hallinta, positiivisuus, ihmissuhteet, harrastukset ja yhteisöllisyys


Arvot (henkinen) - arvot, päämäärät, merkitys, henkiset virikkeet ja tasapaino

Työ (ammatillinen) - ydintehtävät, tavoitteet, osaaminen, palaute ja kehittymine


Kun nämä osa-alueet ovat keskenään tasapainossa, yksilö tuntee olonsa hyväksi ja nauttii elämästään. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja näin ollen se mikä on toiselle tasapaino, voi olla toiselle epätasapaino. Ihmisillä on omanlaisensa voimavarat, joita onneksi pystyy kehittämään, mutta joiden rajat tulisi ymmärtää. Voimavarat on niitä tietoja ja taitoja, joiden kautta ihminen tuntee itsensä kyvykkääksi siihen mitä on tekemässä. Ne määrittävät sitä miten ihminen jaksaa päivittäisissä toimissaan. Jos esimerkiksi työelämässä saa yhtäkkiä todella ison kuorman vastuuta, voi voimavarat tuntua vähäisiltä ja ihminen musertuu. Jos taas vastuuta annetaan pikkuhiljaa taitojen kasvaessa, ihminen ei muserru vaan pystyy nauttimaan sopivasta haasteesta.

Itsensäjohtamista tarvitaan siihen, että pystytään luotsaamaan itse itsemme kohti sellaista minää, joka haluamme olla. Sellaista, joka voi fyysisesti hyvin, elää arvojensa mukaan itselle sopivien ihmisten ympäröimänä, ja tehden työtä, josta nauttii.ENGLISH:


As far as I see, holistic wellbeing is like a "big picture" that consists of smaller parts. When this big picture is in shape, person is feeling well as a whole. To get the big picture to shape, one must pay attention to these parts and especially to the balance between them.


In my opinion Pentti Sydänmaanlakka has made a smart division in his book "Älykäs itsensäjohtaminen" (Wise self-leadership). Eventhough the book is about self-leadership, the result is that the person feels better after improving own self-leadership. Therefore it is pretty clear that self-leadership and holistic wellbeing have a lot in common. But well, back to that division.


Wellbeing can be divided in to five categories:


Body (physical) - nutrition, exercise, rest, sleep, and relaxation


Mind (mental) - thinking, memory, learning, creativity, and observation


Feelings (social) - mastering of feelings, positivity, relationships, hobbies and sense of community


Values (spiritual) - values, objective, meaning, mental stimulus and balance

Work (professional) - core tasks, target, capabilities, feedback and development


When these categories are in balance, a person is feeling good and enjoying of life. Everyone is special and therefore what is balance for one is imbalance for another. People have unique resources that fortunately can be developed but still the limits that current resources set, should be acknowledged as well. By resources is meant those pieces of knowledge and capabilities that make an individual to feel oneself capable in doing what he/she was going to. Those define how a person manages in daily activities. If for example one gets a huge amount of responsibilities at work in short amount of time, resources might feel scarce and person gets exhausted. But if responsibilities are given gradually while skills develop, a person won't feel exhausted but is capable to enjoy of the suitable challenge that new responsibilities are offering.


We need self-leadership to lead us to be the person who we want to be. The person that feels physically good, lives by own values, is surrounded by inspiring people, and has a meaningful job, that he/she enjoys.

Ei kommentteja

Kommenteissa on valvonta päällä, joten ei hätää, ne tulevat kyllä näkyviin :) Pidän kaikenlaisesta asiallisesta kommentoinnista! Anna palaa!

I check all comments before publishing, so please don't worry, your comment will show later on :) I like all decent comments!