Instead of posting OMG it's Monday meme's, try these! * 4 tapaa vaikuttaa omaan arkifiilikseen

http://bipolarpandamonium.tumblr.com/post/29301259507


En varmaankaan ole ainoa, jonka Facebookin feedi täyttyy sunnuntaina tai viimeistään maanantaina maanantaita kauhistelevista ja viikonlopun lyhyyttä pahoittelevista meemeistä. Jokaisen kohdalla ensimmäinen asia, joka päähäni tulee, on kysymys "miksi näin". Todellakin, miksi se maanantai on niin kauhea? Toki joku varmasti postaa meemin ihan vain, koska maanantai ja hassu meemi, ottaen asian huumorilla, mutta mitä jos se sitten ei olekaan huumoria?

Jos se maanantai on kauhea oman työn vuoksi, niin pitäisikö sille asialle mahdollisesti tehdä jotain? Kuitenkin 8h päivässä 5 päivää viikossa siellä työn touhussa kuitenkin yleensä ollaan. Työn kanssa on vähän sama juttu kuin hyvän sängyn kanssa. Sen parissa vietetään kolmasosa vuorokaudesta, joten sen olisi suotavaa olla itselle sopivaa.

Jos se maanantai on kauhea siksi, että oma puoliso lähtee taas töihin ja itse jää kotiin lapsikatraan kanssa, niin pitäisikö sille asialle mahdollisesti tehdä jotain? Ei tarvitse ahtautua kotiäitimuottiin, jos ei siihen meinaa helposti sujahtaa. Uskon vakaasti, että lapsi nauttii enemmän olla vanhempien kanssa, jotka eivät ole äkäsiä ja kireänä kuin viulun kieli. Jos siihen olotilaan auttaisi työ tai opiskelu, niin suosittelen. Ei se lapsi rikki mene päivähoidossa ja molemminpuoliselle suhteelle on antoisampaa, että molemmat jaksavat olla suhteellisen iloisina ja touhukkaina yhdessä. 

I bet I am not the only one whose Facebook feed gets filled of memes about horrible Monday/short weekend. Every time I see one the word that pops in to my head is "why so". Really, why that Monday is so horrible? Of course someone posts a meme only because of Monday and funny meme, taking it as humor, but what about if it is not humor?

If that Monday is horrible because of own work, then should you do something about it? We work 8hrs per day, 5 days per week anyways. It is quite the same with work as it is with proper bed. You spend in it one third of the day, so it would be desirable to be suitable for yourself.

If that Monday is horrible because your spouse goes back to work and you stay home with kids, should you do something about it? You don't have to try to fit in stay-at-home-mum mold if it doesn't seem to happen naturally. I believe that kid enjoys more to be with parents who are not constantly frustrated and uptight. If that feeling could be relieved by working or studying, I recommend you do so. Kid won't get broken in day care and it is fruitful for reciprocal relationship that both parties are happy and energetic together. 


Mitä sitten tehdä, jos arki ahdistaa?

So what to do if everyday life causes anxiety?


Keskustele esimiehen kanssa

Jos työ tuntuu puulta, sitä voi yrittää parantaa tuomalla asian esille. Yleensä tilanteessa auttaa, jos on pohtinut jotain kehitysehdotuksia jo itse. Onko se sitten kokonaan uusi työtehtävä, jonkin uuden vastuualueen saaminen tai muu työn organisointiin liittyvä asia, jolla piristää työtä? Vaihtoehtoja on paljon ja niistä kannattaa kysellä. Jos haluaa tehdä parhaansa viihtyäkseen työssään, niin minusta se on palkitsemisen arvoista. Proaktiivisuudesta sakottaminen kertoo huonosta johtamisesta. Asioiden esilletuontitapaan kannattaa kiinnittää huomiota. On eriasia laukaista päin naamaa, että työ on ihan syvältä ja ei voisi vähempää kiinnostaa kuin että sanoo kaipaavansa työhönsä lisää haastetta tämän hetken rutiinien lisäksi.


Talk with your foreman

If work feels boring, you can try to improve it by telling about your boredom. Usually it helps in a situation if you have thought some development suggestions beforehand. Is it a brand new job, some new responsibility or some other issue related to job design that helps to bring joy to work? There are plenty of options and it is worth asking about those. If you want to make your best to enjoy and be satisfied of your work, I think it is worth of rewarding. Fining about proactivity tells me about bad management/leadership. You should pay attention to way you express yourself. It is totally different to tell straight to face that work sucks and it would not be less interesting than tell that you would like to have some new challenge to your job in addition to daily routines.

Keksi omia tapoja muuttaa työtä

Jos esimiehen kanssa ei pääse puusta pitkälle tai jos ei asiaa halua hänelle asti viedä, voi miettiä olisiko jotain keinoja itse kehittää työtä. Pystytkö esimerkiksi tekemään etätyötä ja mennä vaikka mukavaan kahvilaan naputtelemaan lattemukin kera? Tai onnistuuko lempimusiikin kuuntelu työn lomassa? Pystyisitkö muokkaamaan työpistettäsi inspiroivemmaksi? Tai omaehtoisesti muokata työilmapiiriä? Tai voisiko jonkun palaverin pitää neukkarin sijaan lenkkiversiona eli joko porukka kimpassa happihyppelylle tai sitten itse handsfreen kautta keskusteluissa mukana. Moni saattaa tässä älähtää, että läppäriä ei saa mukaan lenkille, mutta minä väitän, että oikeasti tehokkaissa palavereissa on tarpeen vain yksi läppäri avoinna ja oikeasti tehokkaiden palavereiden agenda/ mahdollinen slideshow lähetetään ennakkoon osallistujille, jotta he voivat valmistautua. Näin ollen lenkillä ei tarvita läppäriä tai näköyhteyttä, kun palaverin runko ja sisältö on tiedossa ja omat mielipiteet mietittynä. Ei liene epäselvää, että minusta tämän hetkinen yleinen kokouskulttuuri on tehotonta. Tästä minulla olisi paljonkin asiaa, taidan laittaa postausaiheeksi :)

Figure out some own ways to craft your work

If you don't manage to get improved work by discussing your foremen or you don't want to try that option, you can think some ways to develop work yourself. Could you work remotely and go for example to some nice coffee shop to work while sipping latte? Or is it possible to listen to your favorite music while you work? Could you modify your working area to be more inspiring? Or could you modify working climate yourself (the blogpost is in Finnish but in picture you see the message in a nutshell). Or could some meeting be arranged outdoors instead of in meeting room? I mean going out with people for a walk or then by yourself and using handsfree. Now many of you note that you can't take your computer on a walk with you. True but I claim that in efficient meetings there is need for only one computer and before efficient meeting every participant has got agenda beforehand to be able to prepare. When you know what it is up to come, you can prepare yourself. I bet it is not unclear that in my opinion general meeting culture at the moment is inefficient. I would have a lot to say about this, so perhaps it needs to be added as future posting topic list.


Hae kouluun tai töihin

Itse halusin hoitaa lapset kotona, mutta huomasin etten ole sitä kotiäitityyppiä. Tarvitsin muutakin elämääni kuin sopivista lastenvaatteista ja ruuasta huolehtimisen. Hain kouluun ja pääsin. Lapsia tosin ei tarvinut laittaa hoitoon, kun opiskelut onnistuivat muiden aikuisten ollessa vapaalla. Se pieni irtiotto silloin tällöin oli suuri apu kotielämän tasapainotuksessa. Päiväopintoina olevat koulutukset yleensä vaativat, että lapsi on jossain hoidossa. Nykyään on kuitenkin erilaisia mahdollisuuksia katsella luennot jälkikäteen, yms. joten välttämättä lapsen ei tarvitse olla täysiä päiviä hoidossa. Monimuoto-opintoja on erilaisia eri aloilla, kannattaa uteliaasti tutkia löytyisikö sieltä se oma juttu.

Jos opiskelu tai kokoaikainen työ ei tule kysymykseen, niin olisiko osa-aikatyö ratkaisu? Työkokemus karttuu ja saa sen pienen "tauon" kotona olemiselle. Ollakseen piristävää, osa-aikatyön tulisi olla itseä kiinnostavaa, joten ihan mitä tahansa ei välttämättä kannata lähteä tekemään.

Apply to school or work


I wanted to take care of kids at home but I found out that I am not that typical stay-at-home-mum type. I needed something else in my life than just taking care of right sized kids' clothes and daily food. I applied to school and got in. Though, in my case I didn't have to put kids to daycare because my lectures were when my spouse and kids' grandparents were off to work. This small break time to time was a great help to balance home life. Education that is during daytime usually requires that kids are at day care. Nowadays there are different options to study, to watch lecturers afterwards in internet, etc. so it is not necessary to keep kids at day care full time. There are different multiform education options in different fields, so it is worth to curiously do a little research and find out would there be something to yourself.

If studying or full-time job is out of question, would a part-time job be an answer? You would gain experience and get that small break to being at home. To be energizing, part-time job should be something that you find interesting, so whatever job available is not recommendable to start doing.

Hyödynnä opintovapaa

Jos olet ollut pidempään työelämässä, niin suosittelen lämmöllä opintovapaata. Kaikkiin opintoihin ei vapaata saa, mutta moneen kyllä. Kannattaa selvitellä olisiko jotain itseä kiinnostavaa koulutusta, johon vapaata ja tukea saisi. Opintovapaalla voi ehtojen täytyttyä saada aikuiskoulutustukea, joka on vain hieman alle normaalin palkan. Näin ollen edes talous ei välttämättä kärsi pahasti. Kannattaa tutustua ehtoihin Koulutusrahaston sivulla. Joku uusi laki on mahdollisesti tulossa, joka lyhentäisi vapaata ja vähentäisi rahamäärää, joten nyt on aika hyvä aika suunnitella oma vapaa. Vielä saisi rahoituksen vanhoilla ehdoilla.


Use study leave

If you have been a longer time in work life, I warmly recommend study leave. To all studies you can't get leave but to many yes. It is worth finding out if there is some interesting education available to which you could get leave and funding. When you are on study leave and match with some conditions, you are allowed to get adult education allowance that is only a little smaller than your normal salary. So your economical issues won't even suffer that much. You can find out more in the Education funds website. There is some new law possibly coming that would shorten the time and amount of money for the leave, so now it is a good time to plan your own leave. At the moment you are able to get funding with old conditions.


Ei kommentteja

Kommenteissa on valvonta päällä, joten ei hätää, ne tulevat kyllä näkyviin :) Pidän kaikenlaisesta asiallisesta kommentoinnista! Anna palaa!

I check all comments before publishing, so please don't worry, your comment will show later on :) I like all decent comments!